Fällor till möss och råttor

Effektiva fällor som fångar möss, råttor och mullvadar

Professionella fällor till fångst av möss, råttor och mullvadar. Det är viktigt att du använder rätt slags fälla beroende på vilken typ av gnagare du vill fånga. Först och främst är det viktigt att fällorna är säkra för husdjur som katter och hundar. Det betyder att själva fångstanordningen skall vara placerad inne i fällan, så att endast djur som är små nog till att komma in i fällan, kan utlösa den.

Musfällorna och råttfällorna från den finska producenten Giljotti, är designade så att de uppfyller dessa krav. Fällorna är godkända av Naturstyrelsen i Sverige, och är tillverkade i robusta material, som tål frostgrader. När du gillrar fällorna är det viktigt att du använder det rätta lockbetet. Gnagare, speciellt möss och råttor, tycker om nötter och mandlar. Nötter och mandlar har den fördel att de inte ger anledning till luktproblem runtomkring fällorna. Samtidigt lockar nötter och mandlar inte hundar och katter till fällorna. Används lockbete med kortvarig hållbarhet, som till exempel korv, är det viktigt att man ofta byter ut betet. Det är också viktigt att tillse fällorna med jämna mellanrum, för att undgå att döda möss och råttor ger anledning till luktproblem. Mullvadsfällor kallas också mullvadssaxar och det krävs en del träning i att lära att aptera saxen korrekt. Mullvadar är försiktiga djur och oftast är det nödvändigt att ställa upp flera fällor åt gången. Oavsett vilken typ av fälla du väljer, är det mycket viktigt att du ofta ser efter i fällorna. Speciellt om du har husdjur som kan ha lagt mærke till om där har gått ett djur i fällan. Kom ihåg att bortskaffa döda djur på ett så hygieniskt sätt som möjligt. Använd gärna engångshandskar när du tömmer och rengör fällorna, så du inte kommer i direkt kontakt med gnagarna.

Tyvärr finns det inte några produkter knutna till denna varugrupp.